Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
186/QĐ-UBNDQuyết định16/01/2020 1 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
186/QĐ-UBNDQuyết định16/01/2020 2 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
186/QĐ-UBNDQuyết định16/01/2020 3 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
186/QĐ-UBNDQuyết định16/01/2020 4 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
186/QĐ-UBNDQuyết định16/01/2020 5 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
    
    
    
    
    
1 / 4
Hình 4
2 / 4
Hình 3
3 / 4
Hình 2
4 / 4
Hình 1

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 25,934 Hôm qua: - Hôm nay: 45 Tuần này: 81 - Tuần trước: 45 Tháng này: 503 - Tháng trước: 473 Online: 4