Giới thiệu chung

Ngày đăng: 10/03/2020
Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng là tổ chức kinh tế - xã hội, được hình thành theo hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến tỉnh, thành phố theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi, đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại, nhằm mục đích phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã.

I. Thông tin chung:

Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng là tổ chức kinh tế - xã hội, được hình thành theo hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến tỉnh, thành phố theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi, đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại, nhằm mục đích phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã.
Liên minh HTX thành phố chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Đà Nẵng, quản lý điều hành của UBND thành phố Đà Nẵng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam,  điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng. 
Liên minh  HTX thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.
Trụ sở Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đặt tại số 123 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3897354, 3872421.  
 
II. Thông tin lãnh đạo cơ quan
 

1. Lãnh đạo cơ quan

 

* Ông Phạm Công Chính

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 

: Chủ tịch 

: (84-236) 3 872 420

: (84-91) 3 491 545

: chínhpc@danang.gov.vn

 

* Ông Tôn Thất Uyên

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 

: Phó Chủ tịch

: (84-236) 3 897 354

: (84-93) 511 1268

: uyentt@danang.gov.vn

 

* Bà Phan Võ Hạnh Thủy

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 

: Phó Chủ tịch

: (84-236) 3 897354

: (84-90) 517 8527

: thuypvh@danang.gov.vn

 

2. Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ HTX Doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Bà Lê Thị Bích Thủy

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Phó Giám đốc

: (84-236) 3 821867

: (84-90) 5 854 939

: thuyltb@danang.gov.vn.

 

3. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX TP Đà Nẵng

* Phan Võ Thị Hạnh Thủy

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Giám đốc

: (84-236) 389 7354

: (84-90) 517 8527

: thuypvh@danang.gov.vn

 

4. Văn Phòng

* Bà Chu Thị Phú

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Chánh văn phòng

: (84-236) 3 872 421

: (84-93) 502 5456

phuct@danang.gov.vn


Tin cùng chuyên mục

1 / 4
Hình 4
2 / 4
Hình 3
3 / 4
Hình 2
4 / 4
Hình 1

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 25,899 Hôm qua: - Hôm nay: 10 Tuần này: 81 - Tuần trước: 10 Tháng này: 503 - Tháng trước: 438 Online: 10